DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

Uzm.Dkt.Edanur KESİN
İLETİŞİM BİLGİLERİ

-Tel: 0 (546) 932 93 62

-E-Posta: edanurkesin.ek@gmail.com

EĞİTİM

-2014-2018: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (LİSANS)

-2015-2019: Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü (LİSANS)

-2018-2021: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans (TEZLİ)

İŞ DENEYİMİ

-2015-2016: Metin Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı – Staj

-2015-2016: Maltepe Rehberlik Araştırma Merkezi – Staj

-2015-2016: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi – Staj

-2016-2017: Kartal Rehberlik Araştırma Merkezi – Staj

-2016-2017: ÜSESKOM bünyesinde vaka uygulamaları

-2016-2017: Özel Dilgem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi – Staj

-2017-2018: ÜSESKOM bünyesinde vaka uygulamaları

-2017-2018: Beceri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi – Staj

-2017-2018: Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi EAH – Staj

-2017-2018: Lingua Dil – Konuşma ve Eğitim Merkezi– Staj

-2018-2019: İstanbul Dil Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

-2019-… : Özel Dilgem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

EĞİTİMLER VE KONGRELER

-8. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2015

-II. Uluslararası Disleksi Kongresi, Mayıs 2015

-2. Dünya Ses Günü Sempozyumu, Nisan 2016

-Odyolojide Elektrofizyolojik Uygulamalar, Aralık2016

-Foniatri Semineri, Mart 2017

-3.Dünya Ses Günü Sempozyumu, Nisan 2017

-Üsküdar Üniversitesi Dünya Ses Günü Sempozyumu Sunum;

-Üsküdar Üniversitesindeki DKT 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Analizlerinin Karşılaştırılması, Nisan 2017

-9.Ulusal Larengoloji Kongresi, Nisan 2017 9.Ulusal Larengoloji Kongresi “Videolaringostroboskopi” Çalıştayı, Nisan2017

-9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2017

-9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi “Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında İşitsel Algının Değerlendirilmesi ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi” Kursu, Mayıs 2017

-9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyoloji Bölümü Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin Akustik Olarak Karşılaştırılması Sözlü Bildiri, Mayıs 2017

-Üsküdar Üniversitesi “Disleksiyi Anlamak” Sempozyumu, Haziran 2017

-ETOÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) Uygulamacı Eğitimi, Şubat 2018

-GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe versiyonu) Bireysel Kullanım Eğitimi, Şubat 2018

-Çocuklarda Perifer ve Sentral İşlemleme ve İşitsel Eğitim Kongresi, Nisan 2018

-SCAN-3 Uygulaması ve Tarama ve Tanı, Nisan 2018

-Özgün Anadolu Dil Testi Kursu (0-6 yaş), Nisan 2018

-Fonemik Sentez Eğitimi, Nisan 2018

-Çocuklarda Kompakt Diskle Konuşma Odyometresi, Nisan 2018

-Çocuklarda Roll-Over Testi, Nisan 2018

-DIR ® Floortime™ (101) Başlangıç Düzeyi Eğitimi, Mayıs 2018

-“Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz” Çalıştayı, Şubat 2019

-PALİN PCI: Erken Dönem Kekemelikte Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi – 2019

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

-Üsküdar Üniversitesi Dünya Ses Günü Sempozyumu Sunum; Üsküdar Üniversitesindeki DKT 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Analizlerinin Karşılaştırılması, Nisan 2017.

-9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyolojik Bölümü Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin Akustik Olarak Karşılaştırılması Sözlü Bildiri, Mayıs 2017

-Yeşilli, G., Yelken M., Ok, Ş., Kaygısız B., Kesin E., “Dil ve Konuşma Terapisi ile Odyoloji Bölümü Kız Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin Akustik Ses Analizi ile Karşılaştırılması” Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD) Journal of Language, Speech and Swallowing Research 1(1), 2018

-Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Öğrencilerinin Disleksili Bireylere Yönelik Bilgi ve Tutumu, Mayıs 2018