ÖZEL EĞİTİM ALANINDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psk.Elif Rabia ÇAĞDAŞ

Özel eğitim alanında, rehberliğin amacı, bireyin, çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasını, yeteneklerini en uygun bir şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasını, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri Özel Eğitim alanındaki bütün öğrenciler içinde işlevsel olarak uygulanmaktadır. Özel öğrencilerin davranış ve uyum problemleri, okula karşı tutum, sosyal beceriler, iletişim eksiklikleri, kendini ifade etme ve kendini kabul, öz güven, motivasyon, aile içi etkinlikler, yaşama ve çevreye uyum, kendini geliştirme, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda öğrencilere gerekli yardım sağlanabilmekte ve çözüme ulaştırılmaktadır.Psikolojik Danışmanlar aynı zamanda Özel Eğitimde velileri bilgilendirerek, doğru eğitimin uygulanabilmesi ve özel eğitimde verilen eğitimin devamını sağlamak için evde de aile tarafından desteklenmesi yönünde bilgilendirmelerde bulunurlar.